KOSA

Iskusna ruka profesionalca riješit će temelj,
a za sve ostalo tu su pomade.

BRADA

Nekada je brada bila simbol moći i nosili
su je kraljevi, carevi i vladari.

BRK

Što je muškarac bez brkova?
Nije muškarac, defnitivno.

ostalo-badge

PRIBOR

Pribor za održavanje originalnnih
oldschool frizura i brada.